Curling

TeleBIL har i samarbeid med LIllehammer Curlingklubb arrangert et oppstartkurs for TeleBIL's medlemmer.  Kontaktperson er Gunnar Sandbu: gunnar.sandbu@telenor.com   

Link til Curlingklubben: http://www.lillehammercurling.com/

Comments